Hotline: +84 08 1611 1222

1
Điều hòa, Ống gió
200000

2
Vệ sinh mặt lạnh điều hòa Trung tâm âm trần ống gió (chiếc)
650000

3
Vệ sinh điều hòa âm trần Cattess (chiếc)
650000

4
Gas R410 (kg)
250000